język polski 9.11.2019 r.

90

1. Temat: Polska – ojczyzna moich przodków.

  • polskie symbole narodowe, odzyskanie przez Polskę niepodległości, Józef Piłsudski,
  • Waleczny orzeł podr. s. 63/64 – omówienie, wyszukiwanie odpowiednich fragmentów w tekście,
  • notatka w zeszycie,
  • karta pracy.

2. Co wiemy o czasowniku? 

  • przypomnienie informacji o czasowniku – osoby, liczby, czasy,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 47, ćw. 2, 3 s. 48, ćw. 4 s. 49 i ćw. 5 s. 50.

3. Czasownik w formie bezokolicznika. 

  • forma osobowa i bezosobowa czasownika,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 51 oraz ćw. 2, 3 s. 52.

Praca domowa

– odpowiedz na pytania konkursowe

??? 30 listopada będzie sprawdzian z części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik). 

Pozdrawiam!

Emilia Tempska