język polski 9.10.2021

105

1. Temat: Pięknie recytuję.

  • recytacja wiersza Drzewo pokoju  podr. s. 17,
  • utrwalenie wiadomości o rzeczowniku: przypadki, odmiana, rzeczowniki odczasownikowe i odprzymiotnikowe, pisownia -nie z rzeczownikami.

2.  Temat: Wielcy Polacy – Maria Skłodowska-Curie.

  • Dzieciństwo Maniusi podr. s. 37 – omówienie, na czym polega wielkość człowieka na
    przykładzie M. Skłodowskiej-Curie?, Nagroda Nobla, szersze ujęcie tematu lekcji podr. s. 40/41.
  • karty pracy.

3. Temat: Jak przenosimy wyrazy?

  • przypomnienie informacji o głoskach: głoski twarde i miękkie,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 23 i ćw. 2 s. 24,
  • podział wyrazów na sylaby, przenoszenie wyrazów, wyrazy jednosylabowe,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 26, 3 i 4 s. 28.

Praca domowa

– ćw. 1, 2 s. 22

– dokończ ćw. 3 s. 28,

– naucz się przypadków.

Dobrego tygodnia!

Emilia