język polski 7.09.2019 r.

92

I. Poznajemy się

– zasady panujące w naszej klasie, regulamin szkoły, bezpieczeństwo.

1. Gra planszowa “Poznajmy się bliżej”.

2.  Przykłady form przedstawiania się i prostej konwersacji – rola nadawcy i odbiorcy wypowiedzi (ćw. s. 6).

3. Określamy głoski i litery –  głoski, litery, sylaby, wyrazy, samogłoski, spółgłoski. / ćw. 1 s. 7, ćw. 2, 3 s. 8, ćw. 4 s. 9.

 

Praca domowa

– ćw. 5 s. 9

Pozdrawiam!

Emilia Tempska