język polski 7.05.2022

26

1. Temat: Rola rodziców w rodzinie.

  • Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, mój sposób na Dzień Matki i Dzień Ojca, jacy są moi rodzice, za co ich kocham, co w nich lubię, a czego nie/notatka,
  • baśń Dar rzeki Fly podr. s. 176/179 – omówienie, próba wyjaśnienia stwierdzenia, że wszystkie mamy na świecie są takie same.

2. Temat: Potrafię wskazać podmiot i orzeczenie.

  • podmiot i orzeczenie, rodzaje zdań, równoważnik zdania, grupa podmiotu i orzeczenia,
  • przekształcanie zdań – praca w zeszycie,
  • https://www.youtube.com/watch?v=XehevUL7ddY
  • praca w ćwiczeniach: ćw. s. 91-96.

Dobrego tygodnia!

Emilia