język polski 6.11.2021

98

1. Temat: Polska – moja ojczyzna.

2. Temat: Jaki jestem? – przymiotnik.

  • powtórzenie wiadomości o przymiotniku: stopniowanie, odmiana przez przypadki i rodzaje,
  • praca w zeszycie – odmiana,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 35, ćw. 3, 4, 5 s. 37, ćw. 2, 3 s. 38, ćw. 4, 5 s. 39.

Praca domowa

– ćw. 1 s. 38

– opisz członków swojej rodziny (siebie też) przy użyciu przymiotników, np. mama – ładna, uśmiechnięta etc.

Dobrego tygodnia!

Emilia