Język polski 6.03.2021

87

Temat: Kontynuacja ćwiczeń z gramatyki.

1. Pisownia “nie” z czasownikami, s.54-55.

2. Przysłówek, s. 56-58.

3. Pisownia “nie” z przysłówkami, s 58.

Praca domowa:

Ćw. 3 – 4, s. 55

Ćw. 4 – 5, s. 58

 

Pozdrawiam G. Denert