Język polski 5.11.2022

116

1. Sprawdzenie zadania domowego.

2. Szukamy przyjaźni

  • czytanie tekstu – podręcznik str. 25-26
  • pytania do tekstu str. 26 – odpowiedzi w zeszycie.
  • praca ze słownictwem str. 27
  • dobre rady str. 28 – szara ramka

3. Różne formy rzeczowników – podręcznik str. 29-32.

Zadanie domowe.

  • dokończyć ćwiczenia z lekcji
  • ćwiczyć czytanie tekstu do przedstawienia

4. Próba do przedstawienia.