język polski 5.10.2019 r.

108

1. Temat: Wojenna Odyseja Antka Srebrnegozajęcia poprowadziła Pani Edyta Gula z Instytutu Pamięci Narodowej.

2. Temat: Wielcy Polacy – Maria Skłodowska-Curie

  • Dzieciństwo Maniusi podr. s. 37 – praca z tekstem, na czym polega wielkość człowieka na przykładzie M. Skłodowskiej-Curie?, Nagroda Nobla, szersze ujęcie tematu lekcji podr. s. 40/41.
  • pytania do tekstu: 1, 2, 3, 4, 5 s. 38 (podr.)
  • budujemy nasze słownictwo s. 38/39 (podr.)
  • krótka notatka w zeszycie.

3. Temat: Jak przenosimy wyrazy?

  • przypomnienie informacji o głoskach: głoski twarde i miękkie
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 23 i ćw. 2 s. 24.
  • przenoszenie wyrazów sylabami, wyrazy jednosylabowe
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 26, 3 i 4 s. 28.

Praca domowa

– ćw. 2 s. 28 (ćw.)

* dla chętnych ćw. 3 s. 24 (ćw.)

Pozdrawiam!

EmiliaTempska