język polski 5.03.2022

64

1. Temat: Nie jesteśmy obojętni. 

2. Temat: Język polski taki piękny.

Dobrego tygodnia!

Emilia