język polski 5.02.2022

87

1. Temat: Mit jako gatunek literacki.

 • mit jako gatunek literacki, z którego dowiadujemy się o mitycznych bogach, władcach, bohaterach / notatka,
 • Złotodajna moc podr. s.122/124 – omówienie, pytania do tekstu, wnioski; co dla mnie jest najważniejsze w życiu?
 • https://www.youtube.com/watch?v=GB-6HBX7XqA
 • potrafimy pisać streszczenie – podr. s. 124/125,
 • budujemy nasze słownictwo podr. s. 126,
 • szersze ujęcie tematu podr. s. 127.

2. Temat: Utrwalamy pisownię wyrazów z rz.

 • rz wymienne na r,
 • rz po spółgłoskach – wyjątki,
 • rz w zakończeniach –arz, -erz, -mierz, -mierz,
 • rz niewymienne,
 • praca w ćwiczeniach: s. 65-68.

Praca domowa

– zadanie 9 s. 124 (podr.)

Dobrego tygodnia!

Emilia