język polski 4.12.2021

119

1. Temat: Dary Świętego Mikołaja.

  • tekst Dobry biskup Mikołaj s. 80 – omówienie, Mikołajki w Polsce i na świecie, dlaczego warto się dzielić dobrem z innymi?, wygląd Mikołaja dawniej i dziś, opis Mikołaja,
  • skojarzenia związane z zimą i Mikołajem (notatka),
  • list do Mikołaja,
  • karty pracy,
  • Kahoot,
  • wymiana prezentami 🙂

2. Temat: Czasowniki w formie bezokolicznika.

  • forma osobowa i nieosobowa czasownika,
  • ćw. s. 51-53.

Dobrego tygodnia!

Emilia