Język polski (31.10.2020)

122

Temat: Porozmawiajmy o przyjaźni.

1. Bajka jako gatunek literacki.

2. Wspólne czytanie bajki “Leśny czarodziej” , podręcznik s.22.

3. Określenie cech bohaterów.

4. Rozmowa na temat przyjaźni.

5. Budowanie słownictwa dotyczącego przyjaciół (podręcznik s.25).

6. Przypomnienie wiadomości o rzeczowniku (cwiczenia s.18-19):

a) liczba pojedyncza i liczba mnoga,

b) odmiana przez przypadki,

7. Zaduszeki w tradycji polskiej:

a) różnica między Halloween a Zaduszkami,

b) omówienie wiersza “Tym co odeszli”, podręcznik s. 58.

Praca domowa: ćw 4, s. 19.

Pozdrawiam G. Denert