język polski 30.11.2019 r.

79

1. Temat: Sprawdzian z części mowy.

2. Temat: Ludzie pasjonaci.

  • rola marzeń, wytyczania sobie celów życiowych i wiary w siebie dla osiągnięcia zadowalających wyników; moje największe marzenie.
  • tekst Na północnym wierzchołki Ziemi podr. s. 104 – omówienie; pytania do tekstu; Wojtek Moskal, Marek Kamiński, Jaś Mela, Arktyka, Antarktyda, góry lodowe.
  • Budujemy nasze słownictwo podr. s. 107 (ustnie).
  • Szersze ujęcie tematu podr. s. 108.

3. Temat: Wyrazy też mają swoje rodziny.

  • wyrazy pokrewne – rodzina wyrazów
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 63 oraz ćw. 3 s. 64.

Zabawy andrzejkowe: pierwszy but przy drzwiach, andrzejkowe serce, rzut monetą, mój przyszły zawód ?

 

Praca domowa

– Czy warto wierzyć we własne siły? Odpowiedź uzasadnij (w zeszycie)

– Uzupełnij brakującą pracę domową z poprzednich zajęć (wywiad należy zapisać ?)

– odpowiedz na pytania konkursowe

* dla chętnych ćw. 2 s. 106 (podr.)

 

Dzieci, które nie pisały sprawdzianu zrobią to na najbliższych zajęciach.

Pozdrawiam!

Emilia Tempska