język polski 30.10.2021

97

1.Temat: Potrafię odmieniać rzeczowniki przez przypadki.

  • kartkówka.

2. Temat: Wielcy Polacy – Karol Wojtyła.

  • przybliżenie sylwetki Karola Wojtyły,
  • opowiadanie O tym, jak ksiądz Karol stał na zielonej ławce podr. s. 46/47 – omówienie, Karol Wojtyła Papieżem, hierarchia w kościele, wiara, szacunek dla ludzi innego wyznania, Watykan, motto Karola Wojtyły / notatka w zeszycie,
  • Szersze ujęcie tematu lekcji s. 51/52.

3. Temat: Tradycja Zaduszek.

Dobrego tygodnia!

Emilia