Język polski 3.10.2020

244

Temat: Nowy rok szkolny.

1. Prawa i obowiązki ucznia,

a) Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami,

b) Dyskusja na temat poprawnego zachowania się w szkole i poza nią,

 

2. Regulamin szkoły.

a)Zapoznanie uczniów z regulaminem szkolnym,

 

3. Konflikty w szkole (czyt. podręcznik s.18-19),

a) Odpowiedzi na pytania świadczące o zrozumieniu tekstu (podręcznik s. 20),

b) Budowanie słownictwa dotyczącego różnego rodzaju konfliktów (podręcznik s.20-21),

 

4. Zabawy głoskami (ustne i nosowe):

a) Przymiotniki odrzeczownikowe (ćw.s.15),

b) Wyrazy pokrewne, w których  „ą” wymienia się na „ę” (ćw.s. 15-16),

 

Praca domowa: test sprawdzający wiadomości z nauki o dźwiękach mowy (ćw.s.17)

Pozdrawiam

G. Denert