Język polski 29.10.22

118
  1. Przygotowania do przedstawienia z okazji 11 Listopada, pierwsza próba.
  2. Układnie wyrazów z wymieszanych sylab. Przenosimy wyrazy – ćwiczenie.
  3. Wizyta w bibliotece – wybór książki do projektu na 6. Uczniowie czytają książkę i tworzą reklamujący ją plakat, który należy oddać najpóźniej 25 marca 2023. Technika plakatu dowolna.
  4. Przypomnienie wiadomości o samogłoskach, spółgłoskach i sylabach.
  5. Wspólne sprawdzenie zadania domowego. Podsumowanie tematu o przenoszeniu wyrazów.z
  6. Zadanie domowe:
    • wypisać 10 wyrazów jednosylabowych.
    • nauczyć się pięknie czytać swojego tekstu do przedstawienia