Język polski 29.04.2023

59
  • Lekcja poświęcona tematyce świąt majowych.
  • Praca z lekturą “Pajączek na rowerze.
  • Kahoot – quiz ze znajomości treści utworu.
  • Karty pracy – Pajączek na rowerze – karty pracy – strona 1 i 3.

 

  • Zadanie domowe: ostatnia strona z zestawu kart pracy – napisać email