Język polski 28.11.2020

133

Temat: Adam Mickiewicz – największy polski poeta.

1. Twórczość Adama Mickiewicza – pogadanka nauczyciela.

2. Ogladanie filmu “Adam Mickiewicz”

3. Czytanie głośne – “Mickiewicz wraca do kraju” podręcznik s.68-69. Wyjaśnianie niezrozumiałych wyrazów oraz wyszukiwanie w tekście urywków określających atmosferę przejazdu konduktu żałobnego przez Kraków.

4. Kontynuacja ćwiczeń s.22.

Przypominam o sprawdzianie z gramatyki (12.12.) !!! W najbliższą  sobotę (5.12.) odbędzie się przypomnienie materiału oraz losowanie mikołajkowe.

Pozdrawiam G Denert.