język polski 28.09.2019 r.

86
Lekcja1
Temat: Porozmawiajmy o przyjaźni.
Na lekcji zapoznaliśmy sie z bajką pt.: Leśny czarodziej, omówiliśmy pytania dotyczące utworu,a także wyjaśniliśmy sobie znaczenie słowa bajka. Wskazaliśmy również różnicę w znaczeniu słów kolega, a przyjaciel.
Lekcja 2
 Temat: Pobawmy się głoskami. Głoski ustne i nosowe.
Na lekcji języka polskiego robiliśmy ćwiczenia, celem utrwalenia materiału. Ćw str 14-17
Lekcja 3
Temat:Przypomnijmy sobie wiadomości o rzeczowniku. Ćw str 18-21
Praca domowa
Ćw. 9 str. 24( podr )   Ćwiczenie str 22
Pozdrawiam
Sylwia Bagińska