Język polski 28.01.2023

59

1. Rozgrzewka – wykreślanka

2. Opisujemy postać – ćwiczenia, zszywka od nauczyciela, str. 62-64 i 66.

3. Wspólne czytanie 4 rozdziału książki “Pajączek na rowerze”

W domu.

Przeczytam rozdział 5 i 6 “Pajączka na rowerze” i postaram się jak najwięcej zapamiętać.