język polski 26.02.2022

81

1. Temat: Unikamy powtórzeń – zaimki.

  • zaimki: osobowe, przymiotne, liczebne i przysłowne,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. s. 69-70.

2. Temat: Patrzę przez różowe okulary – związki frazeologiczne.

  • związki frazeologiczne i ich wyjaśnienie,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. s. 71-72,
  • karta pracy.

2. Temat: Trochę relaksu.

  • gra rozwijająca język i myślenie.

Dobrego tygodnia!

Emilia