język polski 25.09.2021 r.

98

1. Temat: Pamiętny wrzesień 1944 roku.

 • dyktando,
 • opowiadanie Odwaga Hani podr. s. 12/13 – omówienie, wyszukiwanie
  informacji w tekście, rozmowa na temat II wojny światowej, skutki konfliktów i wojen
  dla świata i ludzi, dzieci i młodzież w Powstaniu Warszawskim, harcerze, wiersz Ewy Skarżyńskiej Drzewo
  pokoju podr. s. 17.
 • wykonanie drzewa pokoju w zeszycie.

2. Temat: Głoski dźwięczne i bezdźwięczne.

 • wklejka do zeszytu,
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 10, ćw. 3 s. 11, ćw. 4 s. 12 oraz ćw. 7 s. 13.

Praca domowa

– na zajęcia 9 października naucz się na pamięć wiersza Drzewo pokoju podr. s. 17,

– dokończ ćw. 7 s. 13,

* dla chętnych zad. 9 s. 13 (podr.).

Dobrego tygodnia!

Emilia