Język polski 24.04.2021 r.

132
Temat: Święto Narodowe Trzeciego Maja.

1. Rys historyczny Polski na początku XVIII w. Przypomnienie wiadomości, podr. 172-175.
2. Czytanie i analiza wiersza „Trzeciego Maja – święto Konstytucji”,podr.s.174.
3. Objaśnienie wyrazów związanych z tematem (konstytucja, sejm, sala obrad, parada trzeciomajowa).
4. Zasady pisowni wyrazów z „ż”, ćw. s. 73 – 78.

Uwaga!!!!
Na następnych zajęciach (8.05) odbędzie się sprawdzian wiadomości z części mowy i zasad ortograficznych, czyli z materiału przerobionego w ćwiczeniach.

Dla chętnych przypominam o lekturze „Chłopcy z placu broni”- będzie można uzyskać dodatkową ocenę.

Pozdrawiam

G. Denert