Język polski (23.01.2021)

143

Temat: Mój dom, moja rodzina.

1. Omówienie i poprawa dyktanda.

2. “Lekcja życia” czytanka podręcznik s. 109. Rozmowa na temat życia w trudnych warunkach.

3. Budowanie słownictwa dotyczacego domu i rodziny.

4 . Poznanie nazw poszczególnych członków rodziny, koligacje rodzinne (karty pracy).

Uwaga!!!

Na najbliższych zajęciach omawiamy lekturę. 🙂

Pozdrawiam G. Denert