język polski 22.01.2022

83

1. Temat: Sprawdzian z części mowy.

2. Temat: Mój dom, a w nim my – rodzina.

  • dom – jako budynek i jako rodzina; zamki, pałace, dworki i współczesne budynki; Domy Dziecka,
  • Lekcja życia podr. s. 109 – omówienie, pytania do tekstu,
  • Budujemy nasze słownictwo podr. s. 111,
  • Szersze ujęcie tematu s. 113,
  • notatka w zeszycie.

3. Temat: Co zapamiętaliśmy o przysłówku?

Praca domowa

– ćw. 5 s. 58.

Dobrego tygodnia!

Emilia