język polski 21.09.2019 r.

118
  • dyktando
  • sprawdzenie pracy domowej

1, 2. Temat: Rocznica wybuchu II wojny światowej.

  • czytanka Odwaga Hani podr. s. 12/13 – czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, rozmowa na temat II wojny światowej, skutki konfliktów i wojen dla świata i ludzi, dzieci i młodzież w Powstaniu Warszawskim, harcerze, wiersz Drzewo pokoju podr. s. 17.
  • krok po kroku podr. s. 14 – Jaka była Hania? (zeszyt).

3. Temat: Zabawmy się w badanie dźwięków mowy.

  • głoski dźwięczne i bezdźwięczne.
  • ćw. 1 s. 10
  • ćw. 2, 3 s. 11
  • ćw. 4 s. 12
  • ćw. 7, 8 s. 13.

Praca domowa

 – ćw. 5 s. 12

– dokończ ćw. 7 i 8 s. 13

– udziel odpowiedzi na kolejne 3 konkursowe pytania

– wklej do zeszytu informacje o głoskach.

Życzę udanego tygodnia!

Emilia Tempska