Język polski 21.01.2023

83
  1. Dyktando.
  2. Ćwiczymy wyrazy z h i ch – gra Kaleidos i wyszukiwanie rzeczy, w których nazwach kryją się te litery
  3. Czytamy Pajączka na rowerze – rozdział 1 i 2
  4. Ćwiczymy rozumienie ze słuchu – Akademia Krakowska – wideo na platformie You Tube (klik) i karty pracy.

Pytania z kart pracy:

  1. Gdzie i kiedy powstała najstarsza uczelnia w Europie?
  2. Jak kiedyś nazywano uniwersytety i czego tam uczono?
  3. Kiedy i gdzie powstał pierwszy uniwersytet w Polsce i kto go założył? Czego tam uczono?
  4. Kto mógł zapisać się do akademii i od jakiego wieku?

5.Podręcznik str. 80 ćw. b, str 81 – zadanie domowe 1

Zadanie domowe

  1. Przeczytam (najlepiej na głos) 2 i 3. rozdział książki “Pajączek na rowerze”
  2. Będę pamiętać, żeby na następne zajęcia przynieść książkę o Pajączku