Język polski 20.03.2021

104

Temat: Przyszła wiosna.

1. Luźna dyskusja na temat wiosny i jej oznak w przyrodzie.

2. Praca domowa; wiersz o tematyce wiosennej, min. osiem wersów (dwie zwrotki po cztery wersy), rymowany.

Temat: Przypomnienie wiadomości o liczebniku.

1. Ćwiczenia  utrwalające wiadomości o liczebnikach- karty praca.

2. Praca domowa ćw. 1 i 2 s.60 oraz 5,6,7 s. 61.

Pozdrawiam G.Denert