Język polski 20.02.2021

93

Temat: Baśnie, legendy, mity.

1. Sprawdzian ze znajomości lektury.

2. Rozmowa kierowana na temat poszczególnych gatunków literackich. Wskazywanie różnic i podobieństw.

3. Definicja i przykłady baśni  podr.s.116 “Śpiącą królewna”.

4. Definicja i przykłady mitów podr.s.122 “Złotodajna noc”.

5. Defincja i przykłady legend podr.s.129 “O trębaczu z Wieży Mariackej.

Pozdrawiam G. Denert