język polski 2.11.2019 r.

86

1. Dyktando

2. Temat: Tradycja Zaduszek.

  • wiersz Tym, co odeszli podr. s. 58 – omówienie, rozmowa na temat 1 i 2 listopada, tradycja zapalania świec na grobach, dlaczego pamięć o zmarłych jest taka ważna?, uczucia związane z odejściem bliskiej osoby, stosowne i niestosowne zachowania na cmentarzu, wygląd cmentarza w okresie Wszystkich Świętych.
  • Opowieść biblijna Noe podr. s. 60/61 – omówienie, pytania do tekstu s. 61.
  • krótka notatka w zeszycie.

3. Temat: Przypomnijmy sobie zasady pisowni ó u.

  • ó wymienne
  • ó niewymienne
  • zasady pisowni u na początku i na końcu wyrazów /wyjątki
  • Notatka w zeszycie
  • Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 41, ćw. 3 s. 42, ćw. 5, 6, 7 s. 43, ćw. 1, 2 s. 45.

Praca domowa

– ćw. 4 s. 42

– sprawdź się – ćwiczenia s. 46

* dla chętnych ćw. 10 s. 61 (podr.)

– udziel odpowiedzi na pytania konkursowe

– naucz się/przypomnij sobie słowa Mazurka Dąbrowskiego

– przynieś przedmioty związane z Polską

 

Proszę, by dzieci były ubrane na galowo. Dziękuję ?

Pozdrawiam!

Emilia Tempska