język polski 2.10.2021

114

1. Temat: Porozmawiajmy o przyjaźni.

  • bajka Leśny czarodziej podr. s. 22/23 – omówienie, wyszukiwanie odpowiednich fragmentów w tekście, rozmowa na temat przyjaźni i tego co jest w niej najważniejsze (notatka w zeszycie), różnica między dialogiem a monologiem.

2. Temat: Pobawmy się głoskami. Głoski ustne i nosowe.

  • wyrazy pokrewne i bliskoznaczne (ćw. 8 s. 13),
  • głoski ustne i nosowe,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s.14, ćw. 3, 4, 5 s. 15, ćw. 6, 7, 8 s. 16,
  • sprawdzam ile pamiętam – ćw. s. 17.

3. Temat: Przypomnijmy sobie wiadomości o rzeczowniku.

  • rzeczownik: pytania, odmiana przez przypadki i liczby (notatka w zeszycie),
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 18 oraz ćw. 2 s. 19.

Praca domowa

– na pamięć wiersz Drzewo pokoju podr. s. 17

– ćw. 3 s. 19.

Dobrego tygodnia!

Emilia