język polski 2.04.2022

64

1. Temat: Potrafię czytać ze zrozumieniem.

  • Historia Puszka ćw. s. 79 – czytanie ze zrozumieniem, omówienie i praca z tekstem, ogłoszenie,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. s. 79/80.

2. Temat: Rola spójnika w zdaniu.

3. Temat: Kazimierz Pułaski – bohater dwóch kontynentów.

  • Nasz mały generał podr. s. 142 – omówienie, przybliżenie sylwetki generała, anegdota,
  • Budujemy nasze słownictwo s. 145,
  • Szersze ujęcie tematu s. 146/147.

Praca domowa

– ćw. 8 s. 144 (podr.)

– przygotuj się do kartkówki z przyimka i spójnika.

Dobrego tygodnia!

Emilia