język polski 19.10.2019 r.

120

1. Temat: Wielcy Polacy – Karol Wojtyła.

 • przybliżenie sylwetki Karola Wojtyły,
 • opowiadanie O tym, jak ksiądz Karol stał na zielonej ławce podr. s. 46/47 – omówienie, Karol Wojtyła Papieżem, hierarchia w kościele, wiara, szacunek dla ludzi innego wyznania, Watykan, motto Karola Wojtyły,
 • Szersze ujęcie tematu lekcji s. 51/52.

2. Temat: Jaki jestem? – przymiotnik.

 • powtórzenie wiadomości o przymiotniku,
 • stopniowanie przymiotników,
 • rodzaje przymiotników,
 • odmiana przymiotników łącznie z rzeczownikami,
 • pisownia nie z przymiotnikami w stopniu równym, wyższym i najwyższym,
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 35, ćw. 3, 4, 5 s. 37, ćw. 1, 2, 3 s. 38, ćw. 4, 5 s. 39 oraz ćw. 6, 7 s. 40.

3. Temat: Wielcy Polacy – Ignacy Jan Paderewski.

 • wysłuchanie fragmentu utworu kompozytora,
 • przybliżenie sylwetki Ignacego Jana Paderewskiego,
 • wiersz Muzyka podr. s. 53 – omówienie; jaką muzykę lubisz, a która najmniej “wpada Ci w ucho”?,
 • Kochaj pajączki, zwłaszcza muzykalne podr. s. 54/55 – omówienie, wyszukiwanie informacji w tekście, atmosfera w wiedeńskim pokoju Paderewskiego,
 • Szersze ujęcie tematu podr. s. 57.

Praca domowa

– dokończ ćw. 6 s.40 (ćw.)

– opisz członków swojej rodziny (siebie też 😉 ) przy użyciu przymiotników, np. mama – ładna, uśmiechnięta… ?

– przygotuj się do dyktanda podr. s. 47

– pamiętaj o udzieleniu odpowiedzi na pytania konkursowe

* dla chętnych ćw. 2 s. 36 (ćw.)

 

Do zobaczenia 2 listopada.

Pozdrawiam!

Emilia Tempska