Język polski 19.09.2020

148

Temat: Rocznica wybuchu II wojny światowej.
1. Czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, według poleceń podręcznika ( opowiadanie „Odwaga Hani” podr.s.12).
a) ocena bohaterstwa Hani,
b) rozmowa na temat wojen, konfliktów na świecie i skutków, jakie przynoszą światu i ludziom,
c) wypełnianie ćwiczeń rozwijających słownictwo (podr. s.14),
2. Rozmowa na temat udziału dzieci i młodzieży w Powstaniu Warszawskim.
a) omówienie i krótka charakterystyka Pomnika Małego Powstańca dłuta Jerzego Jarnuszkiewicza,
3. Dyktando sprawdzające słownictwo z poprzedniej lekcji (podr. s.7),
Praca domowa
List do Hani z podziękowaniami za jej odwagę i odpowiedzialność za jej czyny (podr. s.9)