język polski 18.09.2021 r.

109

1. Temat: Kodeks ucznia… czyli o czym uczeń wiedzieć powinien.

  • kryteria oceniania, zachowanie.

2. Temat: Kostka wspomnień.

  • rozmowa na temat wakacji, kostka wspomnień.
  • List z obozu harcerskiego podr. s. 6; czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, wyodrębnienie poszczególnych części listu.
  • praca w zeszycie na podstawie krok po kroku podr. s. 8.

3. Temat: I znowu się zaczęło!

  • opowiadanie I znowu się zaczęło! podr. s. 18/19; wyjaśnienie nowych wyrazów i zwrotów; konflikt (notatka w zeszycie); pytania do tekstu; zwroty grzecznościowe.

Praca domowa

– przygotuj się do dyktanda (podr. s. 7).

Dobrego tygodnia!

Emilia