Język polski 18.03.2023

58

1. Marzenie Jasia- wyprawa na biegun – str. 123-125.

2. Frazeologizmy – karta pracy.

3. Zaimki osobowe – str. 127 – 129.

Zadanie domowe

– Przygotować się do sprawdzianu – str. 135 – 136 – zadania będą podobne, nie będzie ćw. 4 i 8.

– Czytać kolejne rozdziały “Pajączka na rowerze”. – do 29 kwietnia trzeba przeczytać całość!

Pozdrawiam.

Katarzyna