Język polski 15.01.2022

113

Temat: Tradycje noworoczne w Polsce i na świecie.

  1. “Zimowe ferie Oli” pod.s.98-99. Głośne czytanie i rozmowa na temat opowiadania.
  2.  Zapoznanie się z dawnymi i obecnymi tradycjami noworocznymi w Polsce i na świecie, pod.s.102-103.

Temat: Ludzie pasjonaci – polscy zdobywcy biegunów.

  1. Pogadanka nauczyciela na temat roli marzeń, wytyczania sobie celów życiowych i wiary w siebie dla osiągnięcia zadowalających wyników.
  2. “Na północnym wierzchołku Ziemi”, pod.s.104-106. Czytanie głośne relacji prasowej wywiadu z  Markiem Kamińskim.
  3. Jaś Mela – niepełnosprawny piętnastolatek i jego dokonania jako przykład spełnienia marzeń, mimo przeciwności losu.

Pozdrawiam G.Denert