Język polski 14.11.2020

100

Temat: Wybitni Polacy i ich zasługi dla Polski i świata.

1. Rozmowa kierowana na temat “wielkości” człowieka na przykładzie M. Skłodowskiej – Curie (podr. s.37)

2. Quiz sprawdzający wiedzę uczniów na temat wybranych osób z różnych dziedzin życia,  zasłużonych dla Polski i świata.

3. Nagroda Nobla – ogólne informacje (historia powstania, dziedziny, w których jest przyznawana, polscy nobliści).

Praca domowa:

Przedstaw wybranego przez siebie wybitnego Polaka (krótka notka biograficzna, najważniejsze osiągnięcia oraz dlaczego go podziwiasz). Forma dowalna.

 

Pozdrawiam G. Denert