język polski 14.09.2019 r.

94

1. Temat: Kodeks ucznia… czyli o czym uczeń wiedzieć powinien.

  • kryteria oceniania, zachowanie.

2.  Temat: Wspomnienia z wakacji.

  • rozmowa na temat wakacji, kostka wspomnień.
  • List z obozu harcerskiego podr. s. 6; czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, wyodrębnienie poszczególnych części listu.
  • praca w zeszycie na podstawie krok po kroku podr. s. 8.

3. Temat: I znowu się zaczęło.

  • opowiadanie I znowu się zaczęło! podr. s. 18/19; wyjaśnienie nowych wyrazów i zwrotów; analiza wyrazu konflikt; pytania do tekstu; zwroty grzecznościowe.
  • Praca w zeszycie na podstawie krok po kroku podr. s. 20/21.

Praca domowa

 – Opisz swoją wakacyjną przygodę (minimum 1 strona)

– przygotuj się do dyktanda (podr. s. 7)

– pamiętaj o odpowiedzi na pytania konkursowe (wklej je z tyłu w zeszycie).

 

Konkurs ???

Klasy piąte biorą udział w konkursie wiedzy o Polsce. (Konkurs odbędzie się najprawdopodobniej w drugiej połowie lutego). Z tego względu, na każdych zajęciach, będę dawała dzieciom po kilka pytań, by mogły na nie odpowiedzieć, a potem spokojnie przygotować się do konkursu. Prosiłam dzieci, by wkleiły pytania z tyłu w zeszycie i udzieliły na nie krótkich odpowiedzi. ☺

Pozdrawiam!

Emilia Tempska