język polski 13.11.2021

98

1. Temat: Wielcy Polacy – Ignacy Jan Paderewski.

 • wysłuchanie fragmentu utworu kompozytora,
 • przybliżenie sylwetki Ignacego Jana Paderewskiego,
 • wiersz Muzyka podr. s. 53 – omówienie; jaką muzykę lubisz, a która najmniej “wpada Ci
  w ucho”?,
 • Kochaj pajączki, zwłaszcza muzykalne podr. s. 54/55 – omówienie, wyszukiwanie
  informacji w tekście, atmosfera w wiedeńskim pokoju Paderewskiego,
 • Szersze ujęcie tematu podr. s. 57.

2. Temat: Odmiana przymiotnika.

 • odmiana przymiotnika przez przypadki i rodzaje,
 • pisownia nie z przymiotnikami w stopniu równym, wyższym i najwyższym,
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 6, 7 s, 40,
 • praca w zeszycie,
 • karta pracy.

3. Temat: Przypomnijmy sobie zasady pisowni ó i u.

 • ó wymienne,
 • ó niewymienne,
 • zasady pisowni u na początku i na końcu wyrazów /wyjątki,
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 41, ćw. 5, 6, 7 s. 43, ćw. 1, 2 s. 45.

Praca domowa

– sprawdź się ćw. s. 46.

Do zobaczenia 27 listopada!

Emilia