język polski 12.10.2019 r.

105
 • Utrwalenie wiadomości na temat Marii Skłodowskiej-Curie (karta pracy)
 •  przypomnienie informacji o znakach interpunkcyjnych
 • ćw. 5 s.29 i ćw. 6 s. 30.

1. Temat: Sławna Polka – Nawojka.

 • tekst Nawojka  podr. s. 42 – omówienie, studia kiedyś a dziś, ocena bohatera opowiadania, wnioskowanie, argumentowanie.
 • pytania do tekstu 1-7 s. 43
 • krok po kroku podr. s. 44 – notatka w zeszycie.

2. Temat: Nauczyciel moim przewodnikiem.

 • 14.10.- Dzień Edukacji Narodowej
 • nauczyciel – jaki powinien być, co w nim cenię.
 • Tekst podr. s. 45 – omówienie.
 • Janusz Korczak – film edukacyjny (omówienie)
 • Prawa dziecka
 • Karty pracy.

3. Temat: Relaks z ortografią – ch h.

 • zasady pisowni ch 
 • Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 31, ćw. 2, 3 s. 32, ćw. 5 s. 33 i ćw. 7 s. 34.

Praca domowa

– ćw. 8 s. 43 (podr.)

– ćw. 7 s. 30

– ćw. 4 s. 32

– ćw. 8 s. 34

* dla chętnych ćw. 6 s. 34

Pozdrawiam!

Emilia Tempska