Język polski, 12.09.2020

152

12. 09. 2020
Temat : Poznajemy się.

1. Przedstawiamy się – przykłady form przedstawiania się i prostej konwersacji.
a) używanie właściwych form gramatycznych podczas przedstawiania się, przywitania oraz rozmów o wakacjach.
2. List z obozu harcerskiego (pod. s. 6)
a) czytanie listu przez dzieci.
b) rola nadawcy i odbiorcy listu.
c) budowa listu.
d) formułowanie wypowiedzi jedno- i wielozdaniowej, dbałość o poprawność językową (ćw.5 s.7)
3. Powtórzenie wiadomości o literach, sylabach i głoskach (ćw.s.7-9)
4. Wspomnienia z wakacji – opowiadania o własnych przeżyciach z wakacji.

Praca domowa:
– przygotowanie się do dyktanda (pod. tekst w ramce s.7)