język polski 12.03.2022

73

1. Temat: Legenda jako gatunek literacki.

  • O trębaczu z Wieży Mariackiej podr. s. 129 – omówienie legendy, odsłuchanie hejnału, przypomnienie informacji o Krakowie, ludzie związani z Krakowem,
  • plan wydarzeń (w zeszycie),
  • Szersze ujęcie tematu podr. s. 132/133 – symbol Lajkonika, dzwon Zygmunta.

2. Temat: Utrwalamy pisownię wyrazów z ż.

  • ż wymienne na g, z, ź,s, dz, h,
  • ż niewymienne,
  • ż w zakończeniach -aż, -eż,
  • ż w wyrazach z cząstką -że,
  • ż po literach r, l, ł,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. s. 73-76.

3. Temat: Powtórka z ortografii.

  • sprawdzam się – ćw. s. 77.

Praca domowa

– ćw. 1, 2, 3 s.78.

Na najbliższych zajęciach będzie krótkie dyktando.

Dobrego tygodnia!

Emilia