język polski 11.09.2021 r.

171
  1. Poznajemy się.
  • Nasze najlepsze wspomnienia z wakacji (karty pracy).
  • Gra planszowa “Poznajmy się bliżej”.
  • Przykłady form przedstawiania się i prostej konwersacji – rola nadawcy i odbiorcy
    wypowiedzi (ćw. s. 6).
  • Określamy głoski i litery –  głoski, litery, sylaby, wyrazy, samogłoski, spółgłoski. / ćw.
    1 s. 7, ćw. 2, 3 s. 8, ćw. 4 s. 9.

Praca domowa

 – ćw. 5 s. 9.

Dobrego tygodnia!

Emilia