język polski 11.01.2020 r.

70

1. Temat: Tradycje noworoczne w Polsce i na świecie. 

  • moje największe osiągnięcie w minionym roku i cel na 2020 rok – karta pracy,
  • zwyczaje sylwestrowe i noworoczne w Polsce oraz na świecie,
  • wiersz W dzień Nowego Roku Czesława Janczarskiego podr. s. 100 – omówienie,
  • Budujemy nasze słownictwo s. 101 – życzenia noworoczne,
  • Szersze ujęcie tematu s. 102.

2, 3. Warsztaty z pierwszej pomocy. 

 

Praca domowa

– Napisz życzenia noworoczne dla bliskiej Ci osoby.

– odpowiedz na pytania konkursowe.

 

Pozdrawiam!

Emilia Tempska