Język polski 10.04.2021 r.

91

Temat: Święta wielkanocne.

1. Rozmowa na temat Wielkanocy oraz tradycji i zwyczajów jej towarzyszących.

2. ” Wielkanoc w Bullerbyn” podr.s. 149. Praca z fragmentem książki.

a) określenie czasu i miejsca akcji oraz nastroju opowiadania.

b) opisanie zwyczajów wielkanocnych występujących w Szwecji oraz w Polsce i wskazanie różnic między nimi.

3. Przypomnienie wiadomości o wyrazach pokrewnych i rodzinie wyrazów ćw.s.63-64.

4. Utrwalenie pisowni wyrazów z “rz” ćw.s.65-67.

Praca domowa

Teścik ćw.s.62 oraz ćw. 5 s. 67 i ćw. 6 -7 s. 68.

Pozdrawiam i do zobaczenia G. Denert