Język polski 04.02.2023

66

1. Kahoot ze znajomości czytanej książki (Pajączek na rowerze)z rozdziałów 1-6.

2. Opis wyglądu zewnętrznego osoby – praca w grupach – opisujemy znaną postać jako zagadkę dla reszty klasy.

3. Przymiotniki – podręcznik strony 112 – 115 – wszystkie ćwiczenia.

W domu.

1. Przeczytam 7 i 8 rozdział Pajączka na rowerze.