J. polski 14.01.2023

93
  1. Pisownia wyrazów z “ch”. – ćwiczenia str. 61-63.
  2. Pisownia wyrazów z “h”. – ćwiczenia str. 68-70.

Zadanie domowe:

1. Przygotuję się do dyktanda – tekst na stronie 63.

2. Przeczytam pierwszy rozdział z książki pt. Pajączek na rowerze.