Historia zajęcia online 7.11.2020

142

Temat lekcji Demokracja szlachecka

Notatka z lekcji

Demokracja-władza ludu
Sejmik to miejsce gdzie gromadziła się szlachta całej ziemi podczas obrad odczytywano list króla.
król mógł prosić szlachtę o dodtkowe podatki ,obronę kraju i zmianę niektórych praw.
O prawach w Polsce wspólnie decydowali król,senat,izba poselska.
Senat – w dawnej RP była to rada złożona z biskupów i wyższych urzędników.

Przypominam o utrwaleniu materiału na następne zajęcia

Ostatni Jagiellonowie , Unia Lubelska , Demokracja szlachecka.

Pozdrawiam i życzę miłego weekendu.