Historia zajęcia online 24.04.2021

171

Oceny z kartkówek i omawialiśmy mniej więcej jakie oceny będą mieli uczniowie na koniec roku.